image

KİMYASAL HAMMADDE İHTİYACININ YERLİLEŞTİRME VE İTHAL İKAMESİNE YÖNELİK TEKNOLOJİK LABORUATUVAR ÇALIŞMALARI:


Laboratuvarımızda yürütülmekte olan stratejik Ar&Ge projeleri ile ülkemizde üretimi olmayan ve sanayi alanlarında kullanılan, stratejik hammadde üretim yöntemleri ve uygulamaları konusunda katkı sağlanarak ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması hedeflenmektedir.

AR&GE birimizi bünyesinde Kimyasal Analizler Laboratuvarı mevcuttur. Bu laboratuvarda, kil, toprak, mineral, temizlik ve kozmetik ürünler, madeni yağ ve atık yağ vb. numunelerde kalite kontrol test ve analizleri, geriye mühendislik çalışmaları, yapı tanımlama ve geliştirme, yeni analiz yöntemi geliştirme, pilot tesis üretim çalışmaları kapsamında hizmet verilmektedir.

• Üretim proseslerinin geliştirilmesi için gerekli laboratuar çalışmaları,

• Ürünlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi,

• Analizler Enstrümantal Laboratuvarı

• İnorganik Analizler Numune Hazırlama Laboratuvarı

• İnorganik Analizler Yaş Analiz Laboratuvarı

• İnorganik Analizler Titrasyon Laboratuvarı

• İnorganik Analizler Etüv/Fırın Laboratuvarı

• İnorganik Analizler Terazi Odası

İnorganik Malzemeler Araştırma Laboratuvarı

AR&GE birimimiz bünyesindeki  “Üretim Teknolojileri” Stratejik İş Birimi-“İnorganik Araştırma Laboratuvarı”nda; Ar-Ge projeleri kapsamında kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan katma değeri yüksek yeni malzeme/kimyasal/ürünlerin üretim ve uygulama teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Yeşil ve sürdürülebilir üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ile gerekli teknolojilerin yurt dışından alınması yerine Türkiye’de üretilmesine katkı sağlanmaktadır.