image

ALSTER TECHNOLOGY A.Ş. Türkiye’nin genel ekonomik hedeflerine paralel olarak, kimya teknolojileri alanında başta Türk Sanayii olmak üzere tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standartlara göre zamanında, doğru ve tam olarak karşılamayı ilke edinmiş bir organizasyondur.

Bu yapısıyla, bilimsel araştırmayı, ticari-endüstriyel faaliyetler ile birleştirmekte ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolunda küresel rekabet gücünün arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

ALSTER TECHNOLOGY A.Ş. tecrübeli ve yetkin personeli ile ar-ge çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarımızda önceliğimiz, ülkemizin bilim ve teknoloji düzeyinin gelişmesinde öncü rol oynayan, toplumsal refaha katkısı tartışılmaz ileri gelişmişlikte bir ulusal kimya sanayinin oluşmasına katkıda bulunma vizyonudur.

Ülkemizin dünyada rekabet üstünlüğü kazanması hedefi doğrultusunda, kimyasal ve moleküler teknolojileri geliştirebilme yeteneği kazanması, bu kapsamda gerçekleştirilen stratejik AR&GE projeleri ve nitelikli laboratuvarların yetkinliği ile doğrudan ilişkilidir.

“Vizyon 2023”

image

Teknoloji Öngörü Çalışmasında, Ülkemizin Kimya Teknolojilerini geliştirebilme yeteneği kazanması kapsamında, öncelik verilmesi gereken teknolojik faaliyet konuları arasında, “Kritik kimyasal hammadde, komponent ve etken maddeleri geliştirebilmek” yer almaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konum göz önüne alındığında, bölgedeki jeostratejik anlamda sıcak gelişmeler nedeniyle, kimya teknolojilerine ilişkin alanlarda teknolojik yeteneklerimizin geliştirilmesi zorunludur.

ALSTER TECHNOLOGY A.Ş.

AR&GE projeleri ile,

image

Ülkemiz sanayinin ihtiyacı olan kullanım alanına özel muadil kimyasal ürünlerin ve hammaddelerin üretim proseslerinin geliştirilmesi ve teknoloji üretme düşüncesi çerçevesinde gerekli teknolojilerin yurt dışından alınması yerine Türkiye’de üretilmesine yönelik olarak çevre dostu, insan sağlığı, enerji, üretim, uygulama ve bakım-onarım maliyetleri açısından ülke ekonomisine katma değer sağlayan proses ve teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Proses Geliştirme

ALSTER TECHNOLOGY A.Ş., Türkiye’nin kimya teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu alanlarda, müşteri kurum ve kuruluş talepleri doğrultusunda prosesler geliştirmek ve ülkemizdeki kimyasal teknolojilerle ilgili sanayinin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.

Çalışma Alanları:

image
image

Kimyasal İzolasyon ve Yalıtım Teknolojileri

Line

Enerji ihtiyacı ve tüketiminin arttığı dünyamızda izolasyon ve yalıtım çok önemli tasarruf önlemleridir. Bu nedenle, kimyasallar kullanarak geliştirilen izolasyon ve yalıtım teknolojileri büyük önem kazanmıştır. Kimyasal İzolasyon Teknolojileri Grubu; ısı yalıtımı, yenilenebilir enerji, su sızması ve nem önleme, atık ısının değerlendirilmesinde kullanılan malzemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan bir araştırma grubudur.

Çalışma Alanları

1

• Kimyasal izolasyon ürünlerinin moleküler yapı araştırması

2

• Kimyasal izolasyon ürünlerinin hammadde bileşenlerine yönelik araştırma

3

• Hammaddelerin moleküler yapısına ilişkin araştırma

4

• İzolasyon kimyasallarının üretilebilmesi için gerekli formül ve reçetelerin oluşturulması

5

• Teorik çalışmaların pratik uygulamalara dönüşmesine yönelik çalışmalar

Geri Kazanım Teknolojileri

Tüketimin önüne geçilemez bir şekilde her geçen gün artması ve var olan kaynakların tükenmesinden dolayı geri kazanım teknolojileri alanında yapılan bilimsel çalışmalar ve yatırımlar hem dünyada hem de ülkemizde artmıştır.

ALSTER TECHNOLOGY A.Ş., ülkemizde yakın dönemde gelişmekte olan geri kazanım sektörüne yönelik proses geliştirme veya yenilikçi çözümler sunan birçok çalışma hedeflemektedir.

• Atıkların toplama ve kullanım kapasitesinin sağlıklı çevre, ekonomik ve sosyal yararlar temel alınarak artırılması,

• Mevcut geri kazanım tesislerinin teknik ve ekonomik çerçevede değerlendirilmesi ve uygun geri kazanım teknolojilerinin belirlenmesi,

• Geri kazanım proseslerinin geliştirilmesi ve uygun teknoloji kullanılarak geri kazanım tesisinin kurulması,

• Atık pillerin geri kazanım teknolojilerinin geliştirilmesi,

• Atık madeni yağların geri kazanım teknolojilerinin geliştirilmesi,

• Tükenmiş katalizörlerden değerli metal geri kazanım teknolojilerinin geliştirilmesi,

• Nadir toprak elementlerinin geri kazanımı çalışmaları,