image

ALSTER TECHNOLOGY A.Ş. kimya ve tekstil imalat sanayilerine yönelik çok yönlü mühendislik, sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Başta, yerlileştirme ve ithal ikamesine yönelik araştırma, geliştirme, laboratuvar çalışmaları olmak üzere, fabrika yatırımları, dış ticaret ve ihracata yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri, moda, tasarım ve ürün geliştirme faaliyetleri ile yurtdışında markalaşma ve perakende satış yatırımları yapmayı hedeflemektedir.

ALSTER TECHNOLOGY A.Ş., kimya alanında 50 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimi olan, endüstriyel temizlik ve bakım ürünleri alanında ülkemizin duayeni olan hocamız ve gurumuz Yüksek Kimya Mühendisi Sayın Bülent ERHAN’ın rehberliği ve önderliğinde, kimyasal teknoloji alanındaki çalışmalara yön veren, ihtiyaçları karşılamak üzere uygulamalı araştırmalar yaparak, bilim ve teknolojideki ilerlemeler doğrultusunda katma değeri yüksek ürünler geliştirerek, endüstrinin ve toplumun hizmetine sunmak amacıyla kurulmuştur.

ALSTER TECHNOLOGY A.Ş., kimya alanında 50 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimi olan, endüstriyel temizlik ve bakım ürünleri alanında ülkemizin duayeni olan hocamız ve gurumuz Yüksek Kimya Mühendisi Sayın Bülent ERHAN’ın rehberliği ve önderliğinde, kimyasal teknoloji alanındaki çalışmalara yön veren, ihtiyaçları karşılamak üzere uygulamalı araştırmalar yaparak, bilim ve teknolojideki ilerlemeler doğrultusunda katma değeri yüksek ürünler geliştirerek, endüstrinin ve toplumun hizmetine sunmak amacıyla kurulmuştur.

Toplumun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkenin sürdürülebilir gelişimine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olan ALSTER TECHNOLOGY A.Ş.; akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemekte, ulusal öncelikler doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını yürütmekte, ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarına göre hareket etmektedir.

ALSTER TECHNOLOGY A.Ş.’nin kimya endüstrisine yönelik en önemli misyonu, ülkemizde üretimi olmadığı için tamamen ithalat yoluyla karşılanan, ülkemizin çok önemli ihtiyaçlarından olan su sızdırma, nem ve ısı yalıtımı izolasyonuna yönelik bazı temel kimyasal hammadde, bileşen ve komponentleri ile geri kazanım teknolojilerinin yerli üretiminin sağlanmasıdır.

Laboratuvar ortamında üretilen teorik bilgileri, endüstriyel sanayi tesisleri yatırımları yoluyla pratik hayata geçirilmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, ülke ekonomisinin azami derecede yüksek katma değerli yerli kimyasal hammadde ihtiyacını karşılamayı sağlamayı hedefliyoruz. 

image
image